செய்தி

TOT for Island wide Productivity Development Officers

TOT for Island wide Productivity Development Officers

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මඟින් දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන “සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ නිෂ්පාදන හා සේවා ආයතන ඵලදායිතාවයෙන් සවිබලගැන්වීමේ වැඩසටහන යටතේ ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරීන් පුහුණුකරුවන් ලෙසින් පුහුණු කිරීමේ තෙදින වැඩසටහනක්...

National Productivity Symposium 2024

National Productivity Symposium 2024

National Productivity Secretariat is calling for papers for the symposium on "Sustainable Transformation Through Productivity".Abstracts should be 250 - 300 words, must provide a clear overview of the research objectives,...

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL FAIR - 2024 වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් වැඩසටහනක් 2024-05-17 හා 2024-05-18 යන දෙදින පුරා නුවරඑළිය සිනෙසිටා ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත් වේ. ජාතික ඵලදායිතා...

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ශ්‍රී ලාංකේය  ප්‍රජාව ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගන්වමු ඵලදායී පුද්ගලයෙක්, පවුලක්, නිවසක්, ගමක් සහ රටක් බිහි කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගනිමින් ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් ප්‍රජා ඵලදායිතා වැඩසටහන යටතේ පවත්වන පුහුණු පාඨමාලාව...

நிகழ்வுகள்

தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

செய்தி

TOT for Island wide Productivity Development Officers

TOT for Island wide Productivity Development Officers

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මඟින් දීපව්‍යාප්තව ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන “සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ නිෂ්පාදන හා සේවා ආයතන ඵලදායිතාවයෙන් සවිබලගැන්වීමේ වැඩසටහන යටතේ ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරීන් පුහුණුකරුවන් ලෙසින් පුහුණු කිරීමේ තෙදින වැඩසටහනක්...

National Productivity Symposium 2024

National Productivity Symposium 2024

National Productivity Secretariat is calling for papers for the symposium on "Sustainable Transformation Through Productivity".Abstracts should be 250 - 300 words, must provide a clear overview of the research objectives,...

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL FAIR - 2024 වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් වැඩසටහනක් 2024-05-17 හා 2024-05-18 යන දෙදින පුරා නුවරඑළිය සිනෙසිටා ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත් වේ. ජාතික ඵලදායිතා...

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ශ්‍රී ලාංකේය  ප්‍රජාව ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගන්වමු ඵලදායී පුද්ගලයෙක්, පවුලක්, නිවසක්, ගමක් සහ රටක් බිහි කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගනිමින් ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් ප්‍රජා ඵලදායිතා වැඩසටහන යටතේ පවත්වන පුහුණු පාඨමාලාව...

நிகழ்வுகள்