செய்தி

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL FAIR - 2024 වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් වැඩසටහනක් 2024-05-17 හා 2024-05-18 යන දෙදින පුරා නුවරඑළිය සිනෙසිටා ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත් වේ. ජාතික ඵලදායිතා...

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ශ්‍රී ලාංකේය  ප්‍රජාව ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගන්වමු ඵලදායී පුද්ගලයෙක්, පවුලක්, නිවසක්, ගමක් සහ රටක් බිහි කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගනිමින් ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් ප්‍රජා ඵලදායිතා වැඩසටහන යටතේ පවත්වන පුහුණු පාඨමාලාව...

OSCAR Shoe Industries (pvt) Ltd ආයතනය නිරීක්ෂණය

OSCAR Shoe Industries (pvt) Ltd ආයතනය නිරීක්ෂණය

“සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන” සඳහා මාතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයෙන් 2023 වර්ශ‍යේ දී තෝරාගෙන මේ වන විටත් ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරීන් හරහා උපදේශන සේවා ලබාදෙනOSCAR Shoe Industries...

Glocal Fair හම්බන්කතා‍ට වැඩසටහන

Glocal Fair හම්බන්කතා‍ට වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL FAIR - 2024 වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් වැඩසටහනක් 2024-05-10 හා 2024-05-11 යන දෙදින පුරා අඟුණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාර ක්‍රීඩාංගනයේදි පැවැත්විනි. ජාතික ඵලදායිතා ලේකම්...

நிகழ்வுகள்

தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

செய்தி

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

GLOCAL FAIR 2024 නුවරඑළිය වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL FAIR - 2024 වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් වැඩසටහනක් 2024-05-17 හා 2024-05-18 යන දෙදින පුරා නුවරඑළිය සිනෙසිටා ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත් වේ. ජාතික ඵලදායිතා...

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ප්‍රජා ඵලදායිතා සහතික පත්‍ර පාඨමාලාව - 2024

ශ්‍රී ලාංකේය  ප්‍රජාව ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගන්වමු ඵලදායී පුද්ගලයෙක්, පවුලක්, නිවසක්, ගමක් සහ රටක් බිහි කිරීමේ අරමුණ පෙරදැරි කරගනිමින් ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් ප්‍රජා ඵලදායිතා වැඩසටහන යටතේ පවත්වන පුහුණු පාඨමාලාව...

OSCAR Shoe Industries (pvt) Ltd ආයතනය නිරීක්ෂණය

OSCAR Shoe Industries (pvt) Ltd ආයතනය නිරීක්ෂණය

“සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයන් ඵලදායිතාවයෙන් සවිබල ගැන්වීමේ වැඩසටහන” සඳහා මාතර ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයෙන් 2023 වර්ශ‍යේ දී තෝරාගෙන මේ වන විටත් ඵලදායිතා සංවර්ධන නිලධාරීන් හරහා උපදේශන සේවා ලබාදෙනOSCAR Shoe Industries...

Glocal Fair හම්බන්කතා‍ට වැඩසටහන

Glocal Fair හම්බන්කතා‍ට වැඩසටහන

කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ පවත්වනු ලබන GLOCAL FAIR - 2024 වැඩසටහන් මාලාවේ තවත් වැඩසටහනක් 2024-05-10 හා 2024-05-11 යන දෙදින පුරා අඟුණකොළපැලැස්ස බන්ධනාගාර ක්‍රීඩාංගනයේදි පැවැත්විනි. ජාතික ඵලදායිතා ලේකම්...

நிகழ்வுகள்