செய்தி

5S Auditors Training Program

5S Auditors Training Program

ඔබේ ආයතනයේ 5S ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතිය හා තිරසාරත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා වෘත්තිමය 5S විගණන කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීමේ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක්… ඔබේ ආයතන තුළ ශක්තිමත් 5S විගණන කණ්ඩායම් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය...

Free Webinar Environmental Productivity

Free Webinar Environmental Productivity

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් “Environmental Productivity” පිළිබඳ නොමිලේ මාර්ගගත සැසියක් සංවිධානය කරනු ලබන අතර, එය 2024 ජූලි 19 දින පෙ.ව. 10.00-12.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම සැසිය පරිසර විශේෂඥයෙකු වන...

Glocal Fair 2024” kilinochchi District

Glocal Fair 2024” kilinochchi District

The program of “Glocal Fair 2024” kilinochchi District was held on 12-07-2024 and 13-06-2024 at kilinochchi Central College play ground .This program was conducted under the guidance of the Ministry...

National Productivity Symposium 2024 -Abstract Submission Deadline Extended

National Productivity Symposium 2024 -Abstract Submission Deadline Extended

National Productivity Secretariat is calling for papers for the symposium on "Sustainable Transformation Through Productivity".Abstracts should be 250 - 300 words, must provide a clear overview of the research objectives,...

நிகழ்வுகள்

தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்திற்கு வரவேற்கிறோம்
தேசிய உற்பத்தித்திறன் செயலகத்தின் உத்தியோகப்பூர்வ இணையத்தளத்திற்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம்

செய்தி

5S Auditors Training Program

5S Auditors Training Program

ඔබේ ආයතනයේ 5S ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ප්‍රමිතිය හා තිරසාරත්වය තහවුරු කිරීම සඳහා වෘත්තිමය 5S විගණන කණ්ඩායම් පුහුණු කිරීමේ විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක්… ඔබේ ආයතන තුළ ශක්තිමත් 5S විගණන කණ්ඩායම් නිර්මාණය කිරීමට අවශ්‍ය...

Free Webinar Environmental Productivity

Free Webinar Environmental Productivity

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් “Environmental Productivity” පිළිබඳ නොමිලේ මාර්ගගත සැසියක් සංවිධානය කරනු ලබන අතර, එය 2024 ජූලි 19 දින පෙ.ව. 10.00-12.00 දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතය. මෙම සැසිය පරිසර විශේෂඥයෙකු වන...

Glocal Fair 2024” kilinochchi District

Glocal Fair 2024” kilinochchi District

The program of “Glocal Fair 2024” kilinochchi District was held on 12-07-2024 and 13-06-2024 at kilinochchi Central College play ground .This program was conducted under the guidance of the Ministry...

National Productivity Symposium 2024 -Abstract Submission Deadline Extended

National Productivity Symposium 2024 -Abstract Submission Deadline Extended

National Productivity Secretariat is calling for papers for the symposium on "Sustainable Transformation Through Productivity".Abstracts should be 250 - 300 words, must provide a clear overview of the research objectives,...

நிகழ்வுகள்