முகவரி:
10வது மாடி, செத்சிறிபாய 2வது நிலை, பத்தரமுல்ல.
தொலைபேசி:
(+94) 112 186 031
தொலைநகலி:
(+94) 112 186 025
(விருப்பத்தேர்வு)
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online