Lean

 හැඳින්වීමLean Logo

සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව වර්තමානය වන විටත් දකුණු ආසියාවේ සීඝ්‍ර ලෙස සංවර්ධන ඉලක්කයන් කරා ළඟාවීමට උත්සුක වන ඉදිරියට ගමන් කරන රටක් ලෙස ලොව නන්දෙසින් සිටින විද්වතුන්ගේ අවධානයට ලක්ව ඇත. එවැනි අවධියක රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශයෙහි මඟපෙන්වීම හා උපදේශකත්වය මත ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් සිය උපරිම උත්සහය හා දායතක්වය මත මෙරට රාජ්‍ය, පෞද්ගලික, අධ්‍යාපන හා ප්‍රජා යන මූලික අංශයන් තුළ ඵලදායිතාව ඉහළ නැංවීම සඳහා විවිධ වූ සාර්ථක ව්‍යාපෘතීන් රැසක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින අතර එම ව්‍යාපෘතීන්හි ප්‍රතිඵල මේ වන විටත් එකී සියලු අංශයන්හි අභ්‍යන්තර මෙන්ම භාහිර පාරිභෝගික ප්‍රජාවද භුක්ති විඳිමින් පවතී.

ඵලදායිතා සංකල්පයන් ආයතනයක් තුළ ක්‍රියාත්මක කර ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමේදී එම පුළුල් සංකල්පයෙහි ඇති විවිධ වූ අනුසංකල්පයන් හා ක්‍රමවේදයන් නිවැරදිවත්, ක්‍රමානුකූලවත් අධ්‍යයනය කර ප්‍රායෝගිකව භාවිත කිරීම තුළින් වඩාත් සාර්ථක වූද, නිවැරදි වූද අපේක්‍ෂිත ප්‍රතිඵලයන් ළඟාකර ගැනීමට හැකියාව සැලසේ. මේ වන විටත් මෙරට තුළ 5එස් සංකල්පය, කයිසෙන් සංකල්පය, හරිත ඵලදායිතා සංකල්පය යනාදී වූ මූලික සංකල්පයන් ඉතා සාර්ථක ලෙස රාජ්‍ය අංශයෙහි මෙන්ම අධ්‍යාපන අංශයෙහිද සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතී. පෞද්ගලික අංශය ඵලදායිතා සංකල්ප ආදේශ කර ගැනීමේදී අනෙකුත් දියුණු රටවල් ආදර්ශයට ගනිමින් ඔවුන් විසින් අනුගමනය කරනු ලබන උසස් ඵලදායිතා සංකල්ප මේ වන විටත් තම ආයතන හා කර්මාන්තශාලා තුළ ආදේශ කර ගෙන ඇති අතර ඒ හරහා ඔවුන් විශාල ප්‍රතිලාභ රැසක් අත්පත් කර ගනිමින් පවතී.

මෙම උසස් ඵලදායිතා සංකල්ප අතුරින් වඩාත් වැදගත් හා වර්තමානයේ අප රට තුළ ඉතා ඉහළ ඉල්ලුමක් සහිත සංකල්පයක් ලෙස LEAN සංකල්පය හඳුන්වාදිය හැකි වේ. LEAN සංකල්පය පෞද්ගලික අංශය තුළ විශාල කර්මාන්තශාලා හා ආයතනයන්හි අතිසාර්ථක ලෙස ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ ක්‍රියාවලීන් වල අනවශ්‍ය ක්‍රියාවන් හඳුනා ගැනීමටත්, අනවශ්‍ය පිරිවැය හඳුනාගෙන පාලනය කිරීමටත්, කාලය කළමනාකරණය කිරීමටත් යොදාගනු ලබන විශිෂ්ඨ සංකල්පයක් වේ. නමුත් LEAN සංකල්පය අප රටෙහි රාජ්‍ය අංශය තුළ ව්‍යාප්ත වී ඇත්තේ ඉතාම අල්ප වශයෙනි. එයට මූලික හේතු ලෙස පුහුණු වැඩමුළු හා දැනුවත් කිරීම සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරීමට සිදුවීම, LEAN සංකල්පය ඉතා ගැඹුරු සංකල්පයක් ලෙස වැරදි අර්ථකථනයක් තිබීම, පෞද්ගලික අංශයෙහි මෙන් භෞතික ප්‍රතිලාභ ලබන ආයතනයන්ට පමණක් LEAN සංකල්පය වැදගත් වේ යැයි සිතා කටයුතු කිරීම ආදිය වේ. එනමුත් රාජ්‍ය හා සේවා අංශයන්හි මෙම සංකල්පය නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක කිරීම හරහා ඉතා විශාල ප්‍රතිලාභ රැසක් ළඟාකර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

මේ හේතුවෙන් ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයෙහි නව්‍යකරණ අංශය මඟින් LEAN සංකල්පය මෙරට රාජ්‍ය අංශයෙහි ප්‍රචලිත කිරීමේ අවශ්‍යතාවය හඳුනාගෙන ඇත. එහි ප්‍රථම පියවර ලෙස රාජ්‍ය අංශයෙහි සෞඛ්‍ය සේවාවන් සපයන ආයතන සඳහා මෙම LEAN සංකල්පය හඳුන්වා දීමට හා ප්‍රායෝගික භාවිතය සඳහා යොමු කරවීමටත් වඩාත් සුදුසු යැයි හඳුනාගෙන ඇත. මෙරට සෞඛ්‍ය අංශයෙහි නිලධාරීන් හට LEAN සංකල්පය පිළිබඳව වන පුහුණු වැඩසටහන් පාඨමාලාවක් හා ප්‍රායෝගික භාවිතය සඳහා වන ව්‍යාපෘතීන් ගණනාවක්ද මේ හරහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

 අරමුණු හා ප්‍රතිලාභ

 • LEAN සංකල්පය පිළිබඳව නිවැරදි දැනුම ලබා දීම හා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම.
 • LEAN සංකල්පයන් නිවැරදි ලෙස සෞඛ්‍ය සේවාව තුළ ප්‍රායෝගිකව භාවිතය සඳහා මඟපෙන්වීම.
 • LEAN ක්‍රමවේද නිවැරදිව අනුගමනය කිරීම.
 • නිවැරදිව ක්‍රමවේද භාවිතය තුළින් අනවශ්‍ය ක්‍රියාවලීන් වලක්වා ගැනීම හා නාස්තිය අවම කිරීම.
 • පිරිවැය අඩු කිරීම හා සම්පත් ඵලදායීව පරිහරණයට යොමු වීම.
 • වඩා කාර්යක්‍ෂම හා සේවාලාභීන් වඩාත් ඵලදායී සේවා සැපයීම සඳහා මඟ පෙන්වීම.
 • ඵලදායී සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීමක් ඔස්සේ නිරෝගීමත් ප්‍රජාවක් රටට දායාද කිරීමට හැකිවීම.

ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මඟින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපේක්‍ෂිත වැඩසටහන්

 • ü    සෞඛ්‍ය අංශය තුළ LEAN වෘත්තිකයන් පුහුණු කිරීමේ පාඨමාලාව (LEAN Healthcare practitioner Green Belt- Certification)
 • ü    සෞඛ්‍ය අංශයෙහි ආදර්ශ LEAN රෝහල් සකස් කිරීම සඳහා මාර්ගෝපදේශය හා සහය ලබාදීම.
 • ü    LEAN පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීමේ වැඩසටහන් සංවිධානය
 • ü    LEAN සංකල්පය පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ මුද්‍රිත ප්‍රකාශන ලබාදීම (පෝස්ටර සහ මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහය)

LEAN Healthcare practitioner Green Belt- සහතිකරණ වැඩසටහන

මෙම වැඩමුළුව LEAN සංකල්පයෙහි ප්‍රායෝගික භාවිතය පිළිබඳව සෞඛ්‍ය ක්‍ෂේත්‍රය සඳහාම සකස් කළ වැඩසටහනක් වේ. මෙහි පළමු අදියර 2017 ජූනි මස 19වන දින සිට පුරා දින 05ක පුහුණු වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන ලදි.

මෙම පාඨමාලාව මඟින් පහත කරුණු අන්තර්ගත විය.

 • LEAN සංකල්පය හා එහි මුලිකාංග
 • අගය එකතු කිරීම හා නාස්තීන් හඳුනාගැනීම
 • 5එස් සංකල්පය, නාස්තීන් 8සංකල්ප ප්‍රායෝගික භාවිතය
 • කයිසෙන් සංකල්පය හා A3 ගැටළු විසදීමේ ක්‍රමවේදය
 • LEAN මෙවලම් හා ක්‍රමශිල්ප හඳුනා ගැනීම
 • Pull System & One- piece flow
 • Value Stream Mapping
 • Kanban, Jidoka, & Poka Yoka
 • LEAN ප්‍රායෝගික භාවිතය අධ්‍යයනය
 • LEAN ආදේශ කළ යුතු ආකාරය අධ්‍යනය

මෙම පාඨමාලාව සඳහා සහභාගී වන නිලධාරීන්ගෙන් එක් අයෙකු සඳහා රු.20,000 ක මුදල් අය කරනු ලබයි. පාඨමාලාව අතරතුර මුද්‍රිත සටහන්, ලිපි ද්‍රව්‍ය හා ආහාර පාන හා වටිනා සහතික පතක් ලබාදීම කෙරේ. පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා පස්දින වැඩසටහන අවසානයේ දෙනු ලබන ආයතනික ව්‍යාපෘති වාර්තාවට අනුකූලව තම ආයතනය තුළ LEAN සංකල්පය ක්‍රියාත්මක කර ප්‍රතිඵල පෙන්විය යුතු අතර ව්‍යාපෘතියෙහි ප්‍රගතිය ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලයෙහි LEAN පිළිබඳ විද්වත් කමිටුවක් විසින් අදාල ව්‍යාපෘතිය අධීක්‍ෂණය කර ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් සැපයිය යුතුවේ. එසේ පුහුණු වැඩසටහන නිමවී මාස පහක් තුළ සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් කරා ගමන් කරන නිලධාරීන් හට LEAN Healthcare Practitioner- Green Belt (සෞඛ්‍ය අංශයෙහි LEAN වෘත්තිකයකු- Green Belt) යන නිල සහතික පත්‍රය ප්‍රධානය කෙරේ.

 LEAN පිළිබඳ ජාතික ඵලදායිතා ලේකම් කාර්යාලය මඟින් එළිදක්වා ඇති ප්‍රකාශන

 Lean Poster 01